امروزه به دلیل ناکارامدی مدیران و تلاش دشمن کشور بر اساس شاخص های اقتصادی معتبر از وضعیت ناسامانی رنج می‌برد، ارزش پول کشور به گونه ای کاهش یافته است که پول ایران به یکی از بی ارزش ترین پول های دنیا تبدیل شده است. از طرف دیگر حجم بالای نقدینگی باعث ایجاد تورم و مشکلات جدی در تامین معیشت مردم شده است، این در حالی است که اشتغال نیز پائین آمده است و تعداد بیکاران به دلیل عدم رونق اقتصادی در حال افزایش می باشد.

در واقع اقتصاد به مسئله اول کشور تبدیل شده است، مسئله ای که حل ریزمسئله های متعدد آن نیازمند بهره گیری و تربیت نیروهای متخصصی می باشد که لازم است ضمن در جریان قرار گرفتن نسبت به چالش های کشور به ارائه ایده ها و راهکارهای عملیاتی در این خصوص بپردازند.

محور های محتوایی مدنظر برای طرح در کارگروه تخصصی اقتصادی عبارت از:

 • 1- چیستی و طرح ریزی نظام مسائل اقتصادی کشور
 • 2- تبیین شاخص‌های اقتصادی
 • 3- تشریح نظام بودجه ریزی
 • 4- آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور
 • 5- بررسی راهکارهای ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان و بدون نفت
 • 6- فرصت ها و تهدیدهای بازار سرمایه در ایران
 • 7- ایده پردازی در خصوص سازوکارهای مردمی کردن اقتصاد
 • 8- بررسی مدل های مختلف توسعه
 • 9- چیستی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
 • 10- اسیب شناسی عملکرد اقتصادی پسا انقلاب
 • 11- بررسی نقش سیستم بانکی در معصلات اقتصادی کشور
 • 12- بررسی نقش متقابل فرهنگ و اقتصاد

شاخص های تخصصی برای عضویت در کارگروه:

 • 1. دانشجو در یکی از رشته های مرتبط: اقتصاد، مدیریت بازرگانی، رشته های مهندسی.........
 • 2. دارای سابقه فعالیت در حوزه کارافرینی و اقتصادی
 • 3. دارای پژوهش و آثار مکتوب در حوزه تخصصی
 • 4. دارای ایده کاربردی در عرصه اقتصادی
 • 5. اشنا با مسائل مربوط به حوزه اقتصاد

طراحی و توسعه توسط آتریاد 1399@